Бакалаврын элсэлтийн хөтөлбөрүүд

Элсүүлэх хөтөлбөр (мэргэжил)

Суралцах хэлбэр,  хугацаа (жил)

Нэгдүгээр хичээл

Босго оноо

Хоёрдугаар хичээл

Босго оноо

Уламжлалт анагаах ухаан

Өдөр, 6 жил

 

Хими, Биологи,

Математик, Физик,

Англи хэл хичээлийн аль нэг дээр

410

Хими, Биологи,

Математик, Физик,

Англи хэл хичээлийн аль нэг дээр

400

Анагаах ухаан (хүний их эмч)

Эм зүйч

Өдөр, 5 жил

Сувилахуй

Өдөр, 4 жил

Шим тэжээл судлал (эмчилгээний хоолзүй)

Магистрын элсэлтийн хөтөлбөрүүд

Элсүүлэх хөтөлбөр (мэргэжил)

Хугацаа (жил)

Мэргэжлийн шалгалт

Уламжлалт анагаах ухаан

2 жил

Гадаад хэл

Эм зүйч

2 жил

Сувилахуй

2 жил

Докторын элсэлтийн хөтөлбөрүүд

Элсүүлэх хөтөлбөр (мэргэжил)

Хугацаа (жил)

Мэргэжлийн шалгалт

Уламжлалт анагаах ухаан

3 жил

Гадаад хэл

Эм зүйч

3 жил

Эмнэлзүйн анагаах ухаан

3 жил