Тэтгэлэг, Хөнгөлөлт
Тэтгэлэгт хөтөлбөрүүд

Манай сургуульд элсэн суралцсанаар дараах тэтгэлэгт хөтөлбөрүүдэд хамрагдана.

  • Боловсролын зээлийн сангийн “Оюутны хөгжлийн зээл”
  • Боловсролын зээлийн сангийн “Буцалтгүй тусламж”
  • Захирлын нэрэмжит тэтгэлэг
  • “NCM анагаах ухааныг хэн сайн мэдэх вэ” Уралдаант тэмцээний ялагчийн тэтгэлэг
  • Элсэлтийн ерөнхий шалгалтан дээр өндөр оноо авсан бол сургалтын төлбөрийн тэтгэлэг 
  • Ерөнхийлөгчийн нэрэмжит тэтгэлэг 
  • Ерөнхий сайдын нэрэмжит тэтгэлэг 
  • Эрүүл мэндийн сайдын нэрэмжит тэтгэлэг 
  • “Зориг” сангийн тэтгэлэг