Сургалтын хөтөлбөрүүд
Бакалаврын элсүүлэх мэргэжлийн чиглэл

Уриа үг: Дэлхийн анагаах ухааныг NCM анагаах ухаанаар өөрчилнө.

Элсүүлэх хөтөлбөр (мэргэжил)

Суралцах хэлбэр,  хугацаа (жил)

Нэгдүгээр хичээл

Босго оноо

Хоёрдугаар хичээл

Босго оноо

Уламжлалт анагаах ухаан

Өдөр, 6 жил

 

Хими, Биологи,

Математик, Физик,

Англи хэл хичээлийн аль нэг дээр

410

Хими, Биологи,

Математик, Физик,

Англи хэл хичээлийн аль нэг дээр

400

Анагаах ухаан (хүний их эмч)

Эм зүйч

Өдөр, 5 жил

Сувилахуй

Өдөр, 4 жил

Шим тэжээл судлал (эмчилгээний хоолзүй)

 
Сургалтын төлбөрийн хөнгөлөлт
 
Элсэлтийн ерөнхий шалгалтын оноо Сургалтын төлбөрийн хөнгөлөлт

450-500 оноо

5% хөнгөлөлт

500-600 оноо

10% хөнгөлөлт

600-700 оноо

25% хөнгөлөлт

700-с дээш

40% хөнгөлөлт


 

Alternative text - include a link to the PDF!