Сургалтын хөтөлбөрүүд
Хөдөө, орон нутагт элсэлт авч буй багш нарын холбоо барих утас, байршил

Аймаг

Багшийн нэр

Холбоо барих утас

Архангай

А.Алтанзул

99608653

Баян-Өлгий

Д.Батболд,  Т.Хоролсүрэн

99732136, 96636601

Булган

С.Мөнхбаяр

93032352

Дорнод

Д.Хандам

91584439

Завхан

М.Жигжидноров

95111186

Өвөрхангай

Б.Ганзориг

99682001

Өмнөговь

Э.Жаахандүү

88028847

Сүхбаатар

Ш.Жаргалсайхан

99160299

Сэлэнгэ

У.Түвшинтөр

99907079

Увс

Б.Даваалхагва

99225539

Ховд

Г.Пүрэвсүрэн

95626248, 94571001

Хөвсгөл

Р.Ёндонпэрэнлэй

88067624

Хэнтий

Б.Цэгмид

99569352